Mówcy

Matteo Cazzola

Solutions Specialist Pietro Fiorentini S.p.a | MBA International

Matteo Cazzola

Solutions Specialist Pietro Fiorentini S.p.a | MBA International
Specjalista ds. rozwiązań wodorowych w Pietro Fiorentini Group. Absolwent kierunku Inżyniera Energetyka, z tytułem Master in Business Administration, kieruje innowacyjnymi projektami w biznesie wodorowym Pietro Fiorentini. Jego działania koncentrują się na gotowości sieci gazowych do wspierania klientów Pietro Fiorentini w przejściu na wodór oraz w rozwoju nowych rozwiązań/modeli biznesowych dla odbiorców przemysłowych. Pasjonat efektywności energetycznej, od początku swojej kariery zawodowej pełnił funkcję Energy Managera w centrali Pietro Fiorentini. Rozpoczynając karierę jako Lean Engineer, poznał efektywność produkcji, dzięki czemu został kierownikiem produkcji w fabryce w USA, gdzie spędził 2 lata.

Paweł Fuć

prof. dr hab. inż.
Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Paweł Fuć

prof. dr hab. inż.
Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu
Wystąpienie na temat: Wodór źródłem energii w transporcie
Profesor na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej Działalność naukowo-badawcza obejmuje trzy podstawowe obszary tematyczne: 1. Badania ekologiczności napędów Badania i rozwój napędów alternatywnych w tym napędów hybrydowych łączących jednostki spalinowe i elektryczne oraz jednostki zasilane wodorem tj. silniki spalinowe oraz ogniwa paliwowe (od 2021 roku koordynator z ranienia Rektora Politechniki Poznańskiej ds. zastosowania wodoru w transporcie). Opracowanie metodologii doboru parametrów eksploatacyjnych do stosowania napędów alternatywnych, w tym napędów elektrycznych autonomicznych i z range extenderem, napędów hybrydowych równoległych i szeregowych w oparciu o badania energochłonności z wykorzystaniem technologii badań w warunkach rzeczywistej eksploatacji z użyciem aparatury PEMS. Badanie środków komunikacji publicznej napędzanych silnikami zasilanymi paliwami alternatywnymi (CNG, wodór) w tym badania energochłonności, emisji gazowych składników gazów wylotowych oraz masy i liczby cząstek stałych. Badanie emisji zanieczyszczeń gazowych spalin, emisji masy, liczby oraz średnic cząstek stałych w testach drogowych wykonywanych w rzeczywistych warunkach ruchu, urządzeniami mobilnymi, które stanowią najnowsze osiągnięcia techniki pomiarowej. Określenie właściwości fizyko-chemicznych cząstek stałych emitowanych z silników spalinowych zasilanych różnymi paliwami. Opisanie tworzenia cząstek stałych w silnikach spalinowych z uwzględnieniem wybranych modeli mających zastosowanie praktyczne oraz ujmujących nie tylko charakter zmian masy cząstek stałych, ale także liczby i wielkości pojedynczych cząstek. Członek pierwszego w Europie zespołu badawczego i współautor opracowania metodologii badań pojazdów w warunkach rzeczywistej eksploatacji. Zagadnienie podjęte już w 2007 roku, kiedy na świecie nie rozpatrywano takich badań w ustawodawstwie. Szereg prac z tego zakresu zostało wykorzystanych do opracowania testów homologacyjnych wprowadzonych do przepisów Unii Europejskiej od 2017 r. 2. Procesy niekatalitycznego i katalitycznego oczyszczania gazów wylotowych Opracowanie metody otrzymywania nanometrycznych proszków do tworzenia warstw katalitycznych ze zwiększoną zdolnością inicjacji reakcji redukujących i utleniających. Opracowanie warstwy katalitycznej wspomagającej reakcje redukcji w atmosferze utleniającej do silników o zapłonie samoczynnym opartej na nanometrycznych sferach. Badanie pozasilnikowych systemów oczyszczania gazów wylotowych (reaktorów potrójnego działania TWC, reaktorów utleniających DOC, reaktorów do redukcji tlenków azotu DeNOx, filtrów cząstek stałych do silników o zapłonie samoczynnym DPF oraz filtrów cząstek stałych do silników o zapłonie iskrowym GPF) ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów współzależności pomiędzy poszczególnym elementami systemu, jak również mechanizmów wzajemnych interakcji warstw katalitycznych o rozmiarach nanometrycznych. W ramach tej tematyki opracowano metodologię otrzymywania warstw katalitycznych w postaci nanosfer przez modyfikację metody USPD (Ultra Spray Pyrolysis Deposition). 3. Rekuperacja energii z gazów wylotowych Badania związane z rekuperacją energii z gazów wylotowych z wykorzystaniem materiałów termoelektrycznych. Badania nad opracowaniem generatorów typu TEG do rekuperacji gazów wylotowych do silników spalinowych o zapłonie iskrowym i samoczynnym. Opracowanie innowacyjnego układu odzysku energii z gazów wylotowych pojazdów napędzanych silnikami spalinowymi i układami hybrydowymi. W ramach badań opracowano założenia do budowy oraz określono możliwości aplikacyjne generatora termoelektrycznego TEG służącego do odzysku energii cieplnej z gazów wylotowych oraz jej konwersję na energię elektryczną. Generator termoelektryczny TEG zbudowany został z wymiennika ciepła, do którego mocowane są moduły termoelektryczne TE wytwarzające napięcie elektryczne wskutek zmiany temperatury pomiędzy ich gorącą i zimną płaszczyzną. Prace w tej tematyce są publikowane w indeksowanym czasopiśmie Journal of Electronic Materials (lista filadelfijska) wielokrotnie cytowanych przez naukowców z renomowanych ośrodków naukowo-badawczych i wydawnictwa m.in.: Elsevier, Oak Ridge National Laboratory, German Aerospace Center.

Andreas Golombek

Chief Executive Officer go&management GmbH Spółka Komandytowa

Andreas Golombek

Chief Executive Officer go&management GmbH Spółka Komandytowa
Wystapienie na temat: Logistyki wodoru
odpowiadał za sprzedaż w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w firmie AEG (później Alstom), w roku 2002 objął stanowisko prezesa nowo założonej spółki CEGELEC w Polsce, której markę budował i prowadził do końca 2005 roku. W 2006 objął stanowisko Prezesa zarządu firmy Lurgi S.A. (przejętej w 2007 roku przez Grupę Air Liquide), a od stycznia 2010 był członkiem Executive Team Grupy Lurgi odpowiedzialnym za globalne zakupy i dostawy, a w 2012 roku powierzono mu także odpowiedzialność za realizację projektów Air Liquide Engineering w Europie Centralnej i Wschodniej i krajach WNP. W 2015 roku założył firmę go&management GmbH S. K., która oferuje profesjonalne doradztwo dla przemysłu chemicznego, petrochemicznego, rafineryjnego i energetycznego, obejmujące kwestie dotyczące strategii, zarządzania i optymalizacji w procesie realizacji wysokobudżetowych projektów inwestycyjnych. Andreas Golombek efektywnie wspiera jednostki decyzyjne w realizacji wysokobudżetowych inwestycji. Z powodzeniem doradzał przy realizacji przedsięwzięć o łącznej wartości przekraczającej 1 mld EUR. W latach 2018 -2020 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej w firmach: CIECH Sarzyna S.A. oraz CIECH Soda Polska. Obecnie, w ramach projektu go&hydrogen prowadzonego z ramienia firmy go&management, we współpracy z firmą Wystrach GmbH, z powodzeniem wdraża technologie wodorowe na rynek polski, w tym w szczególności wysokociśnieniowe systemy magazynowania i transportu gazów oraz mobilne i stacjonarne stacje tankowania wodorem. W ramach działalności go&management jest członkiem wielu branżowych stowarzyszeń, w tym Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego PIPC, Wielkopolskiej Platformy Wodorowej oraz Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej AHK. Aktualnie, pełni również funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej UNIMOT S.A. będącej właścicielem marki AVIA w Polsce.

Bernd Kampann

Business Development Manager, Maximator

Bernd Kampann

Business Development Manager, Maximator
Wystąpienie na temat: Łańcuch wodorowy dla MŚP
Związany z branżą wysokich ciśnień jak i firmą MAXIMATOR od blisko 30 lat. Początkowo związany z branżą budowy maszyn, linii produkcyjnych oraz testowaniem zbiorników kompozytowych. Aktualnie skupia się na rozwoju aplikacji wodorowych poprzez pozyskiwanie wodoru, kompresję a następnie magazynowanie go i zasilanie ogniw paliwowych. Posiada doświadczenie z aplikacjami wodorowymi od blisko 20 lat.

Aleksander Naumann

Ekspert ds. technologii wodorowych Hynfra Green Hydrogen Infrastructure

Aleksander Naumann

Ekspert ds. technologii wodorowych Hynfra Green Hydrogen Infrastructure
Ekspert ds. technologii wodorowych w formie Hynfra, stowarzyszeniu Hydrogen Poland oraz Komitecie Technologii Wodorowych Krajowej Izby Gospodarczej. Doradza w obszarze regulacji i public affairs dla sektora morskiej energetyki wiatrowej. Członek Hydrogen Europe oraz Clean Hydrogen Alliance. Aktywny uczestnik grup roboczych ds. rozwoju gospodarki wodorowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska, zaangażowany w prace nad Polską Strategią Wodorową oraz Porozumienia Sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej.

Radosław Górzeński

Politechnika Poznańska

Radosław Górzeński

Politechnika Poznańska
Związany od ponad 20 lat z branżą instalacyjną HVAC, współautor kilkunastu dokumentacji przetargowych, budowlanych i weryfikator branżowy budynków kampusu Politechniki Poznańskiej o łącznej powierzchni użytkowej ponad 50.000 m². Z ramienia inwestora zajmował stanowisko m.in zarządzającego projektem budowy budynku nZEB Wydziału Architektury, koordynatora budowy infrastruktury na lotnisku Kąkolewo i projektu „AeroSfera. Lotnisko rzeczy”. Kierownik projektów NCBiR oraz Horizon 2020 „RENergetic. Community-empowered Sustainable Multi-Vector Energy Islands”. Pełnił funkcję przedstawiciela uczelni w komisji IEA Air Infiltration and Ventilation Centre (AIVC). W pracy naukowej zajmuje się tematyką wentylacji i klimatyzacji, charakterystyki energetycznej EPBD, technologii budynków nZEB, optymalizacji HVAC z wykorzystaniem BMS, diagnostyki budynków i instalacji. Członek Rady Nadzorczej spółki z udziałem Politechniki Poznańskiej AeroPort Spółka z o.o.